Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
LanaProVás.cz Menu

Obchodní podmínky

 

Provozovatel obchodu

Ing. Michal Banseth, Přemyslova 319, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 70395331, DIČ: CZ7810120670

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující má možnost se seznámit s tímto nákupním řádem před vlastním uskutečněním objednávky. Okamžikem podání objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a že s ním souhlasí.

Výběr a objednání zboží

Vámi vybrané zboží máte možnost objednat některým z následujících způsobů:

  • On-line objednávka - dle objednávkového formuláře LanaProVás.cz
  • Objednávka e-mailem - na e-mail prodej@lanaprovas.cz

Vždy však musí Vaše objednávka obsahovat minimálně tyto formální náležitosti:

  • Identifikace kupujícího - jméno a příjmení, kontaktní informace e-mail, telefonické spojení
  • Předmět objednávky, množství a cenu
  • Místo dodání
  • Určení osoby, která zboží převezme

Vybrat zboží si můžete přímo z katalogu našeho internetového obchodu. Kliknutím na konkrétní vybranou položku se Vám zobrazí popis zboží včetně obrázku a ceny. Počet kusů či metrů, které chcete zakoupit, můžete libovolně měnit. Poté klikněte na tlačítko "koupit", Vámi zvolené zboží bude vloženo do nákupního košíku. Dále můžete kdykoli obsah košíku měnit, přidávat nebo odebírat zboží a měnit počet zakoupeného zboží. Pro zjištění konečné ceny zboží v košíku, můžete kliknout na "přepočítat celkovou cenu".

Kliknutím na tlačítko "objednat" se Vám zobrazí stránka s přihlášením zákazníka, pokud nejste zaregistrování, jednoduše klikněte na tlačítko "nový účet" a zaregistrujte se. Jakmile tak učiníte, vrátíte se zpět do rozpracované objednávky. Vyplňte prosím kontaktní formulář a dále postupujte dle zobrazovaných pokynů.

Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "pokračovat" v 2. kroku objednávkového formuláře se Vám následně zobrazí dokončení Vaší objednávky, číslo Vaší objednávky, adresa doručení a jednotlivé položky, které jste objednali.

Každá objednávka je automaticky potvrzena formou e-mailové zprávy na uvedenou e-mailovou adresu. O stavu zpracování své objednávky je zákazník informován v našem e-shopu v liště tlačítko "Moje objednávky". Potvrzení objednávky může být ověřeno na uvedených kontaktech a to telefonicky, e-mailem nebo SMS.

Informace o zboží

Informace prezentované na stránkách www.lanaprovas.cz, zejména technické údaje a specifikace jsou převzaty přímo z oficiálních katalogů výrobců či dovozců zboží. Pouze do této míry jsou tedy tyto informace závazné. Obrázky ke zboží jsou ilustrační. Pokud si přejete některé uvedené informace potvrdit či doplnit, kontaktujte nás prosím e-malem prodej@lanaprovas.cz ev. tel.: 607918895, rádi Vám poradíme.

Kdy a jak Vám zboží doručíme

Standardně doručujeme zboží do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě, že je zboží okamžitě dostupné. V našem zájmu je samozřejmě, abychom Vám objednané zboží doručili co v nejkratším možném termínu. Pokud nastane situace, kdy objednané zboží není momentálně dostupné, budeme Vás o této skutečnosti informovat a sdělíme Vám předběžný termín dodání.

Místem dodání zboží je adresa dodání resp. fakturační adresa, pokud je shodná s adresou dodání, kterou uvede kupující v objednávkovém formuláři.

Zboží Vám bude doručeno standardně prostřednictvím přepravní společnosti PPL CZ, s.r.o. Před doručením zásilky Vás může přepravce ev. kontaktovat telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud nebudete v okamžiku doručení na adrese přítomni, přepravce Vám zanechá vzkaz s náhradním termínem doručení, který můžete s přepravce ev. individuálně změnit. U tohoto typu přepravy nelze domluvit konkrétní čas doručení.

Objednané zboží lze po zaplacení vyzvednout i ve "výdejním místě" na adrese Přemyslova 319, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Otevírací doba je: Po: zavřeno
Út - Pá: 9:00 - 16:00 h

Platební podmínky

Vybrat si můžete z několika možností jak zaplatit za objednané zboží. Způsob platby si můžete zvolit v průběhu objednávky. U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu předem. Tato záloha je nevratná.

Platba dobríkou - při převzetí zboží zaplatíte přepravci na Vámi uvedené adrese.

Platba předem složenkou nebo bankovním převodem z Vašeho účtu - při zvolení této možnosti expedujeme zboží až v okamžiku připsání částky na náš účet. Při zakázkové výrobě je výroba zahájena v okamžiku připsání částky na náš účet.
Účet číslo: 107-8856640247/0100 Komerční banka. Variabilní symbol platby je číslo Vaši objednávky, bude Vám rovněž zasláno v potvrzovacím e-mailu Vaši objednávky.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude vystaven dle uvedených fakturačních údajů ve Vaší objednávce a bude součástí zásilky, bude Vám předán osobně při osobním převzetí zboží, případně Vám bude zaslán e-mailem nebo poštou na uvedenou fakturační adresu.

Přepravné a balné

Přepravné a balné hradí zákazník. V případě volby doručení PPL CZ, s.r.o. činí 125,- Kč. Pokud si zákazník zvolí osobní vyzvednutí je Zdarma.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží zákazníkem

Dle § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Za předpokladu, že zboží bude nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně prodejního dokladu a veškerého příslušenství (pokud bylo součástí dodávky). Takové zboží pošle zákazník zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Tato lhůta se nevztahuje na zboží odebrané při osobním odběru. Prodávající si vyhrazuje právo v případě vrácení zboží ve výše popsaném případě snížit vrácenou částku o náklady na přepravné. Kupující bere na vědomí, že dle úst. § 53 odst. 8 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Jakmile prodávající obdrží takto vrácené zboží, obratem kontaktuje zákazníka a vrátí zpět částku zaplacenou za zboží, případně sníženou o částku snížené hodnoty nového výrobku, způsobem, na kterém se oba dohodnou. Příslušná částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete zašlete nám prosím písemně Vaše rozhodnutí včetně čísla objednávky a čísla Vašeho bankovního účtu či adresu, na kterou si přejete danou částku vrátit. Zboží prosím neposílejte na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Adresa: Přemyslova 319, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Reklamace zboží

Jestliže se u zboží vyskytne závada můžete se vždy obrátit přímo na nás, rádi Vám poradíme. E-mail: prodej@lanaprovas.cz nebo tel.: 607918895

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Michal Banseth IČ 70395331 Přemyslova 319, 278 01 Kralupy nad Vltavou, dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Lanaprovas.cz; Přemyslova 319, 278 01 Kralupy nad Vltavou

email: prodej@lanaprovas.cz

telefon: 607918895

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou být osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
osoby poskytující právní poradenství nebo účetnictví
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Poučení o právech subjektu údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která zajišťují, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování a k jiným zneužitím těchto osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů ochrany osobních údajů se týkajících.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Děkujeme Vám za návštěvu a věříme, že i Vy se stanete naším spokojeným zákazníkem.

LanaProVás.cz